Vilka är era berättelser?

Story Tree tar fram berättelser för att effektivare marknadsföra och förklara. Vi anordnar även kurser och workshops i storytelling för att utbilda och inspirera. 

 
KURSER I STORYTELLING 

Kurser inom storytelling för yrkesverksamma inom alla branscher. Vi erbjuder såväl öppna kurser (se datum nedan) som skräddarsydda lösningar. 

 
Teambuilding 

Storytelling är ett utmärkt redskap för teambuildning. Vårworkshop "Co-creative storytelling" är en hybrid mellan underhållande aktivitet, idé-generator och teambuildande övning.

 
Föreläsningar

Våra föreläsningar om storytelling kan anpassas till nästan alla tillfällen. De ger avgörande insikter om hur berättelser kan utveckla en verksamhet på flera nivåer. 

 
Konsultation

Hur kan ditt företag använda sig av berättelser? Vi tar fram berättelser som säljer, förklarar eller instruerar. 

..