VARFÖR INTE BARA BERÄTTA HUR ALLT EGENTLIGEN VAR?

Varför ta omvägen och berätta om flera historietolkningar utifrån olika gruppers perspektiv i stället för att bara skriva vad som egentligen hände?

Läs hela artikeln